Välkommen till

Förskolan Visionen

- en Reggio Emilia inspirerad förskola

 

 

Öppettider:

 

 Förskolan kan ha öppet  
 mellan: 06.30 - 18.30

 om behov finns.

 

 För tillfället är våra     
 öppettider:

 

  06:30 - 17.30

 

 Om du som förälder har
 andra behov gällande 
 öppettider kontakta
 förskolechefen.

 Kontaktuppgifter finns här 
 nedan.

Info

 

 Personalkooperativet 
 Visionen är ett

 medlemsägt
 företag som från och med 
 1998 bedriver
 förskoleverksamhet på
 uppdrag av Umeå
 kommun. Vi erhåller barn
 ur Umeå kommuns kö

 och är anslutna till den
 kommunala taxan.

 

Planeringsdagar

 

6 - 7 juli

22 september

Förskolan är stängd

 

 

 

Webmasters:

 Emma Johansson

 Jessica Allansson

 

 Uppdaterad 27/6 - 2017

 

 

Vi på Visionen ser alla barn som rika och kompetenta utifrån sina egna förmågor. Vi vill att vår förskola ska vara en demokratisk mötesplats där alla barn och vuxna ska ha möjlighet att att vara sitt bästa jag!

 

 

 

Aktiviteter

 

24/8 Familjepicknick

 

v. 40 Återvändardag

 

 

 

 

Segelgatan 12-14

Förskolechef: Linda Johansson    070- 648 87 09

Avdelningarna:   090-120640

Sidan är under ombyggnad!

Maila oss gärna:

Förskolechef         linda.johansson@visionen.nu

Pytsen                   pytsen@visionen.nu

Paletten                 paletten@visionen.nu

Penseln                 penseln@visionen.nu