VÅRA STÄLLNINGSTAGANDEN

           FÖR VÅR MAT PÅ FÖRSKOLAN VISIONEN

 

Måltiderna som serveras på vår förskola ska bidra till att grundlägga bra matvanor och ett positivt förhållningssätt till måltiden som en av höjdpunkterna på dagen. Ett förhållningssätt som förhoppningsvis bidrar till en sund livsstil igenom livet.

 

Vi har valt att laga mat på vår förskola i egen regi, dvs med en utbildad kock. Målet är att i möjligaste mån tillaga maten från grunden och minska andelen hel/halvfabrikat, utifrån vad som är möjligt beroende av de arbetsmässiga resurser vi har.

 

Livsmedelsverket säger:

”Barn behöver näring för att utvecklas. Eftersom små barn inte äter lika mycket som vuxna behöver de mat som är rik på vitaminer och mineraler. Samtidigt är det inte vad barnet äter vid enskilda måltider eller dagar som är det viktiga, utan vad de äter under en längre tid. Målet är alltså inte att försöka få varje måltid perfekt utan att i det stora hela erbjuda bra mat. För barn, precis som vuxna, är det bra att äta varierat, det vill säga att äta många olika sorters mat. Då får barnet i sig den näring det behöver – protein, kolhydrater, fett och olika vitaminer och mineraler.”

 

Våra matvanor och livsmedelsval påverkar också framtidens klimat och miljö. Om vi ska vara med och förbättra den ställer det också stora krav på oss att välja och öka andelen ekologiska/kravodlade produkter och vegetariska maträtter.

 

Målet för 2017 är att  4 % av våra totala livsmedelsinköp ska vara ekologiska/kravodlade eller närproducerade. För de kommande 2 åren ska det öka med 5 % varje år. Inriktningen ska vara att ökningen främst ska finnas inom de produkter som barnen äter ofta, d v s basprodukter.

 

Vi serverar en vegetarisk huvudrätt minst en gång i veckan.

 

Vi har utarbetat ett bra och säkert egenkontrollprogram som revideras varje år. Kökspersonalen fortbildas regelbundet i livsmedelshantering, livsmedelshygien och specialkoster.

 

Vi använder lokala leverantörer; idag Martin & Servera, Norrmejerier, Grönsaksfabriken, Företagsfrukt, Yttertavle Ägg och Häljegård.

 

Vi följer Livsmedelverkets kostrekommendationer och utifrån dem så har vi påbörjat arbetet med att näringsberäkna vår matsedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segelgatan 12-14

 Förskolechef: Linda Johansson    090-125565

 Avdelningarna:   090-120640

 

 Maila oss gärna:

 Förskolechef         linda.johansson@visionen.nu

 Pytsen                   pytsen@visionen.nu

 Paletten                 paletten@visionen.nu

 Penseln                 penseln@visionen.nu