Den pedagogiska miljön

 

Vår strävan är att miljön ska vara utformad så att den blir intressant, utmanande och tillgänglig för alla barn. Vi vill skapa en miljö med spännande mötesplatser där barnen ges många olika möjligheter att undersöka, förundras och uttrycka sig genom material som är föränderliga.

Att få uppleva, göra och pröva sina teorier genom ett hundraspråkligt perspektiv.

 

 

 Segelgatan 12-14

 Förskolechef: Linda Johansson    090-125565

 Avdelningarna:   090-120640

 

 Maila oss gärna:

 Förskolechef         linda.johansson@visionen.nu

 Pytsen                   pytsen@visionen.nu

 Paletten                 paletten@visionen.nu

 Penseln                 penseln@visionen.nu