Projekt - "platser”

 

Visionens barn och pedagoger har under tre spännande läsår arbetat projekterande på många olika sätt utifrån det gemensamma temat ”Sinnen – barns förmågor i relation till sinnena”. En av utgångspunkterna har bland andra varit hur sinnen och  förmågor  i relation till varandra skapar förutsättningar och möjliggör för upptäckande i många sammanhang. I det projekterande arbetet har även ett stort fokus lagts på att synliggöra läroplanens ämnesområden och vi har på ett mer medvetet sätt än tidigare arbetat med de områdena tillsammans med barnen.

 

De upptäckter och erfarenheter som vi har gjort är att ”Sinnen – barns förmågor i relation till sinnena” är en rubrik som bjuder in barn och pedagoger att tillsammans utforska både på djupet och bredden. En rubrik som kan bjuda in till att förstå och undersöka många saker och fenomen i olika sammanhang. Vi har även upptäckt att en ”bred” rubrik kan vara svår trots alla dess möjligheter. Detta kan vara en bidragande orsak till våra svårigheter med att se den röda tråden mellan våra sju avdelningars olika projekt.

 

Vi tar med oss dessa erfarenheter när vi nu startar upp vårt nya tema, ”Platser”. Vi vill att ”Platser” ska vara undersökningsbart på många olika sätt och pågå under minst 2 år. Vi vill också att temats rubrik ska ”hjälpa” oss att synliggöra och hålla den röda tråden i det projekterande arbetet med Visionens alla barn och pedagoger. Lärande för hållbarhet kommer att vara en faktor för oss och  en viktig utgångspunkt. Detta för att skapa förutsättningar för hållbara kunskaper och relationer tillsammans med barnen i ett livslångt lärande.

 

Visionens syfte med temat

 

”Via ett hundraspråkligt perspektiv vill vi tillsammans med barnen erövra nya kunskaper och förmågor. Våra miljöer ska erbjuda en mångfald av material, utmaningar och uttryckssätt.”

 

”I vårt tema, Platser, vill vi skapa möjligheter för alla barn till ett kollaborativt undersökande där förutsättningar för hållbara relationer, lärande och utveckling är centrala.

 

 

 

 Segelgatan 12-14

 Förskolechef: Linda Johansson    090-125565

 Avdelningarna:   090-120640

 

 Maila oss gärna:

 Förskolechef         linda.johansson@visionen.nu

 Pytsen                   pytsen@visionen.nu

 Paletten                 paletten@visionen.nu

 Penseln                 penseln@visionen.nu