Visionen på Segelgatan.

 

Förskolan på Segelgatan består av tre avdelningar. På Pytsen vistas de yngsta barnen, på Paletten finns "mellanbarnen" och de äldsta barnen finns på Penseln. Vi har också en egen kock som lagar vår mat.

 

På våra avdelningar vill vi erbjuda en spännande och inspirerande miljö anpassad efter de barn som vistas där. Vi har delat in rummen i stationer, med material som lockar till lek, utforskarglädje, många möten och kommunikation mellan barnen. Stationerna är utformade efter barnens behov och intressen med lättåtkomligt och väl synligt material som barnen själva kan plocka fram.

 

 

 

 Segelgatan 12-14

 Förskolechef: Linda Johansson    090-125565

 Avdelningarna:   090-120640

 

 Maila oss gärna:

 Förskolechef         linda.johansson@visionen.nu

 Pytsen                   pytsen@visionen.nu

 Paletten                 paletten@visionen.nu

 Penseln                 penseln@visionen.nu