Vår verksamhetsidé

 

Det rika och kompetenta barnet vill vi synliggöra med lusten och glädjen i fokus. Med ett demokratiskt förhållningssätt som bygger på värdena respekt, delaktighet och olikhet möter vi barnen.

Vår verksamhetsidés har sin utgångspunkt i förskolans läroplan,"Lpfö 98 Reviderad 2016"

men har också en stark inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på en stark tro att alla människor föds med möjligheter. Det finns en djup respekt för barnen och en övertygelse att alla barn är rika och intelligenta med en stark drivkraft och vilja att utforska omvärlden. Barns kreativa utforskande och skapande har en central plats liksom övertygelsen om att barn har hundra språk, språk som barnen måste få möjlighet att utveckla.

 

 

Vår verksamhetsidé bygger på de pedagogiska ställningstaganden vi gemensamt enats om på våra förskolor.

 

 

 

 Segelgatan 12-14

 Förskolechef: Linda Johansson    090-125565

 Avdelningarna:   090-120640

 

 Maila oss gärna:

 Förskolechef         linda.johansson@visionen.nu

 Pytsen                   pytsen@visionen.nu

 Paletten                 paletten@visionen.nu

 Penseln                 penseln@visionen.nu