Avdelningar

 

Visionen består av tre avdelningar  på Teg. På våra avdelningar har vi åldersindelade barngrupper. Valet av åldersindelade grupper har vi gjort utifrån de stora vinster vi kan se för barnen när miljön är mer anpassad till en viss åldersgrupp och därmed fler jämnåriga kamrater.

 

 

 Segelgatan 12-14

 Förskolechef: Linda Johansson    090-125565

 Avdelningarna:   090-120640

 

 Maila oss gärna:

 Förskolechef         linda.johansson@visionen.nu

 Pytsen                   pytsen@visionen.nu

 Paletten                 paletten@visionen.nu

 Penseln                 penseln@visionen.nu